ogled
napovednika

v glavnih
vlogah

MAKS DAKSKOBLER

“srečo”

TINE UGRIN

“Jon”

ROBERT KLADNIK

“Nace”

JAN GERL KORENČ

“Bošti”

PIA SKVARČA

“Nia”

distribucija